« terug naar vorige pagina

Afspraak maken / afzeggen

Bellen voor het maken van een afspraak iedere werkdag tussen 8 en 10 uur. Het is 24 uur per dag mogelijk om online een afspraak te maken. Bij voorkeur via MijnGezondheid.net.

Indien u een afspraak wenst voor dezelfde dag dan adviseren wij u direct om 8 uur te bellen.

Iedere werkdag is er spreekuur van de huisarts waarvoor u vooraf altijd een afspraak moet maken. In een consult van 10 minuten kan 1 probleem worden behandeld.

De huisarts heeft dagelijks spreekuur van 08.00 – 11.00 uur en 14.00 – 16.00 uur. Daartussen is zij bezig met visites, telefonisch spreekuur, postverwerking, andere administratie en vergaderingen (kwaliteitsvergadering, apotheek, maatschappelijk werk, fysiotherapie, individueel overleg andere zorgverleners).

Om ervoor te zorgen dat het spreekuur zo soepel mogelijk verloopt hebben wij ook de volgende regels:

  • Indien u een afspraak wilt maken voor de volgende dag of dagen daarna zal dit alleen kunnen tussen 8-10 uur en 14-15 uur.Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende plek beschikbaar is voor mensen die dezelfde dag een afspraak nodig hebben (10-11 uur en 15-16 uur)
    Uiteraard is het altijd mogelijk om spoedeisende problemen in overleg direct te zien.
  • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw hulpvraag. Daarnaast zijn er steeds meer klachten die op het spreekuur van de doktersassistente zelf behandeld kunnen worden. Door te vragen kunnen wij het spreekuur efficiënter plannen. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
  • Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, wij kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Graag willen wij 1 klacht zoveel mogelijk bij 1 huisarts houden.

Simpele vragen?

Veel antwoorden op vragen kunt u mogelijk ook zelf terugvinden. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte kunt u vinden op www.thuisarts.nl

Hoe snel een afspraak?

Ons streven is om mensen die bellen dezelfde dag nog te zien, maar dat is lang niet altijd haalbaar. Soms lukt het pas om u 1 of (bij uitzondering) 2 dagen later te zien. Het verdient daarom de voorkeur om bij niet niet dringende vragen, enkele dagen van tevoren te bellen.

Afspraak afzeggen

Het kan natuurlijk gebeuren dat een afspraak bij nader inzien toch niet uit komt, dat u het toch niet gaat redden of bij nader inzien toch niet nodig acht. Wij verzoeken u dringen om in zo’n geval af te zeggen. Dit kan telefonisch, uiterlijk 24 uur van te voren. Via MijnGezondheid.net kan dit 24 uur per dag.

Wegblijftarief/ Niet Verschenen Zonder Bericht

Het gebeurt echter te vaak dat mensen hun afspraak niet nakomen en niet op tijd afzeggen. Bij deze mensen zijn wij genoodzaakt om €10,- in rekening te brengen voor een enkele consult bij huisarts of assistente en € 20 voor een consult bij de praktijkondersteuner of een dubbel consult bij de huisarts. Wij mogen deze afspraak niet declareren bij de zorgverzekeraar. Maar bovenal gaat het ons erom, dat mensen zich realiseren dat wanneer zij hun afspraak niet nakomen, daardoor wel een plek voor een andere patiënt bezet houden en hierdoor de wachttijd onnodig verlengen.

Achtergrond informatie niet nakomen afspraken

Per maand komen gemiddeld 35 (!) mensen hun afspraak niet na. Op jaarbasis zijn dit dus 420 consulten. Een huisarts ziet per dag 25 patiënten. Omgerekend zijn dit 16,8 werkdagen per jaar dat een huisarts dus geen patiënten ziet, maar anderen mensen wel graag gezien willen worden en moeten wachten. Om wachttijd onnodig te laten oplopen willen wij u dringend verzoeken u afspraken echt na te komen, of anders 24 uur van te voren af te zeggen.