Veelgestelde vragen

 • Hier zijn twee redenen voor. In de eerste plaats kan zij een inschatting maken van de ernst van uw klacht. Misschien moet u wel eerder gezien worden, of komt de dokter bij u thuis in plaats van u op het spreekuur. Of misschien is het beter nog even af te wachten of kan zij een ander advies geven. In de tweede plaats zijn er steeds meer klachten die op het spreekuur van de doktersassistente zelf behandeld kunnen worden. Door te vragen kunnen we het spreekuur efficiënter plannen. Overigens bent u nooit verplicht antwoord te geven als u dat niet per se wilt.

 • Het reglement van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst) staat niet toe dat huisartsen medische verklaringen over hun eigen patiënten afgeven. Dit standpunt wordt gesteund door de tuchtrechter.

  Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken? Een auto te besturen? Naar school te gaan? Goed voor de kinderen te zorgen? Is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

  De behandelend arts is veelal niet op de hoogte van de medische criteria waaraan de instantie (gemeente, school, verzekeraar, etc.) die de verklaring nodig heeft, toetst. Degene die de verklaring van u verlangt moet een onafhankelijke arts aanwijzen die de verklaring voor/met u invult. Met gerichte toestemming van de patiënt kan deze onafhankelijke arts evt. aanvullende informatie opvragen bij de eigen huisarts. Zo wordt voorkomen dat de eigen huisarts een waardeoordeel moet geven over de patiënt en diens gezondheidstoestand. Zo wordt voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de eigen huisarts mogelijk wordt geschaad. Deze relatie kan immers worden aangetast als het oordeel van de eigen arts niet gunstig is voor haar patiënt.

  Mocht uw school of werkgever u daar toch om vragen, kunt u hem of haar een print van onderstaande verklaring overleggen:

  KNMG_weigeringsbriefje Online

   

   

 • De huisartsen van Huisartsen Holtenbroek doen geen rijbewijskeuringen. Hiervoor moet u contact opnemen met een onafhankelijk instantie.

  In het Wijkcentrum Holtenbroek (Bachlaan 20) is regelmatig een arts aanwezig voor  rijbewijskeuringen. U moet vooraf wel bellen voor een afspraak 038-4224933. De kosten zijn ongeveer €30,- (2017)

  Of

  CMK (Centrum voor Medische Keuringen)
  Bagijneweide 17
  tel: 038-7113251

   

 • Hoe stel ik een wilsverklaring op?

  In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Bijvoorbeeld geen reanimatie bij een hartstilstand. U kunt in de verklaring ook opschrijven dat u bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand opschrijft.

  Wensen vastleggen in wilsverklaring

  Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen. Een wilsverklaring waarin een behandeling geweigerd wordt, moet een arts in principe opvolgen. Dit geldt ook voor een niet-reanimerenverklaring. Een wilsverklaring waarin juist iets gevraagd wordt (zoals euthanasie), hoeft een arts niet op te volgen.

  Bij Huisartsen Holtenbroek voert alleen drs. Rijkers-Koorn euthanasie verzoeken uit. Bespreek altijd tijdig uw wensen!

  • Behandelverbod

   Bij een behandelverbod schrijft u op onder welke omstandigheden u geen medische handelingen wilt. Bijvoorbeeld voor als u in coma ligt of wanneer u door een ziekte niet meer aanspreekbaar bent.

  • Verklaring niet-reanimeren

   Reanimeren is hartmassage door drukken op uw borst en beademen. Reanimeren kan ook met een automatische externe defibrillator (AED). In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. U kunt ook een metalen penning dragen waar dit op staat. Een arts of hulpverlener moet een verklaring van niet-reanimeren altijd opvolgen. U kunt een niet-reanimerenpenning onder meer aanvragen bij de Patiëntenfederatie Nederland.

  • Schriftelijk euthanasieverzoek

   In een schriftelijk euthanasieverzoek beschrijft u wanneer u zou willen dat een arts euthanasie bij u uitvoert. Dat is wanneer er volgens u sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Uiteindelijk beslist uw arts of uw situatie voldoet aan de 6 zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet en of hij de euthanasie kan en wil uitvoeren. Ook als u een schriftelijk euthanasieverzoek heeft.

   Het is dus niet zo dat met een schriftelijk euthanasieverzoek altijd euthanasie wordt uitgevoerd of dat dit een recht geeft op euthanasie. Tips voor het opstellen van uw verklaring leest u in de brochure Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. Lees meer over euthanasie en de wet.

  • Vertegenwoordiger aanwijzen

   U kunt in uw wilsverklaring ook opschrijven wie uw vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger mag met uw arts praten en medische beslissingen nemen als u dit niet meer kunt. Dit geldt niet voor euthanasie: dit mag echt alleen op verzoek van de patiënt.

  • Medisch-wetenschappelijk onderzoek

   De wens om wel of niet mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek kunt u van tevoren vastleggen. Zo kan uw partner of familie daarmee rekening houden.

  Inhoud wilsverklaring

  Er zijn geen vaste regels hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Schrijf wel duidelijk op wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel hierover bestaat. Zet in de verklaring ook altijd uw achternaam en voornamen voluit. Ook moet u aan het eind van het document de datum en uw handtekening zetten.

  Meer informatie thuisarts

  Rijksoverheid

  NVVE

 • Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Dat is over het algemeen voldoende om uw verhaal te horen, aanvullende vragen te stellen, zo nodig lichamelijk onderzoek te doen, eventuele aanvragen voor verder onderzoek te doen en ook nog eens alles goed in uw dossier op te schrijven. Als er meerdere problemen behandeld moeten worden schiet die tijd te kort. En dan moeten we kiezen: de klachten afraffelen, of de volgende patient langer laten wachten. Geen van beiden lijkt ons gewenst.

  Natuurlijk is het mogelijk om een dubbel consult aan te vragen als u 2 serieuze problemen hebt, of meerdere vragen wilt stellen of om andere redenen meer tijd denkt nodig te hebben. U kunt dat dan aangeven bij de assistente.

  We horen soms dat mensen het vreemd of vervelend vinden dat ze niet met meerdere klachten tegelijk mogen komen. Begrijp dan echter wel dat wij uw klacht graag serieus nemen. Daar hoort onder andere bij een goede uitleg en verslaglegging in uw dossier. En dat kost tijd. Wij hopen dan ook op uw begrip.

 • Altijd een lastig punt. Het opleiden van huisartsen heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn duidelijk: De eigen huisarts blijft scherp, de praktijk blijft up-to-date, er wordt nog eens met een frisse blik gekeken, de capaciteit om een afspraak te maken is iets groter dan normaal. Een veel gehoord nadeel is dat het niet altijd meer mogelijk is om de eigen huisarts te spreken en dat klopt voor een klein deel ook. Echter: De eigen huisarts blijft nog steeds zo’n 80-90% van de tijd gewoon bereikbaar. Bovendien werkt de huisarts in opleiding onder directe supervisie van de huisarts-opleider en kan bij twijfel of onduidelijkheid direct of naderhand nog overleggen met de huisarts-opleider. Deze ziet ook vaak achteraf nog wel wat er is afgesproken.

  U zult begrijpen dat een huisarts in opleiding niet getraind kan worden als hij/zij zelf geen patienten ziet. Bovendien moet de huisarts-opleider ook wat tijd op het spreekuur besparen om de opleiding zelf serieus vorm te kunnen geven. Met een klein beetje geven en nemen moet e.e.a. best soepel kunnen verlopen. U kunt altijd aangeven dat u om belangrijke redenen bij de huisarts-opleider zelf (of misschien wel de huisarts-in-opleiding!) een afspraak wilt, maar dat kan wel eens betekenen dat het dan een of twee dagen later pas mogelijk is. Wij vragen u dan ook om hier soepel mee om te gaan als de planning het niet anders toelaat. In veel gevallen kan de huisarts in opleiding u uitstekend helpen, onder directe supervisie van uw eigen huisarts.

 • Voor spoedeisende zaken kunt u altijd nog op het spreekuur terecht, maar er zijn steeds meer redenen voor spreekuurbezoek die niet-spoedeisend zijn. Voor een evenwichter planning en om ruimte over te houden voor spoed-zaken kan het dus voorkomen dat er een afspraak voor een of enkele dagen later gemaakt wordt. De assistente is getraind om dit in te kunnen schatten maar heeft daarvoor wel uw medewerking nodig.

 • Als team proberen wij het spreekuur zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Ons streven is ook altijd om de afspraaktijd na te komen. De realiteit is dat dit niet altijd lukt. De zorg laat zich maar in beperkte mate plannen o.a. door spoedgevallen, maar ook door emoties/zorgen bij de patiënt die begrijpelijkerwijs soms de overhand krijgen. Dit maakt dat je toch uit loopt, omdat je als dokter hier ook aandacht aan wilt geven. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

  Op het beeldscherm in de wachtkamer informeren we u zo goed mogelijk over de eventuele wachttijd van de huisarts of praktijkondersteuner.

  Wat u zelf kunt doen om te zorgen dat het spreekuur niet te veel uitloopt?

  • Bespreek 1 klacht per keer, of maak een dubbele afspraak als u meerdere klachten wilt bespreken.
  • Kom zelf wel op tijd, het spreekuur loopt immers niet altijd uit, met name niet als u 1 van de eerste patiënten van het spreekuur bent.
  • Bedenk goed van te voren wat u wilt bespreken met de dokter; wat is uw vraag? Waar zoekt u antwoord op? Wat is uw zorg?
  • Zo nodig; zorg zelf voor een tolk
 • Een begrijpelijke vraag. En voor een deel heeft u daar ook een punt. Wij verwachten dat u op tijd komt, terwijl wij u niet hetzelfde terug kunnen bieden. En voor veel mensen geldt dat zij ook voor hun werk of privé het e.e.a. hebben moeten regelen om op de afspraak te komen.

  Maar u zult ook begrijpen dat als wij mensen gaan zien die te laat komen, daardoor het spreekuur nog meer onnodig uitloopt voor mensen die wel op tijd komen. Dit houdt in dat wij mensen die te laat komen niet altijd meer kunnen zien. Bent u te laat? Informeer de assistente hierover. Zij kan kijken wat op dat moment qua drukte mogelijk is. Maar het kan dus betekenen dat u een nieuwe afspraak moet maken. Loopt het spreekuur al uit en bent u nog niet opgeroepen? Dan heeft u op dat moment geluk en kunt u gewoon gezien worden.